Kids Stage Juli 2018

Beste lezers, 

 

Velen onder jullie hebben op Facebook wel al gelezen hoe de kids stage is verlopen maar ben er nog steeds enthousiast over dat ik toch ook een blog wilde schrijven. 

De kinderen waren tussen 8 en 11 jaar oud en waren een groepje van 6. Een paar waren echt beginnelingen, 1 iemand had 1 jaar gereden, anderen hadden bij mij reeds wat lessen gevolgd of hier en daar een kamp gedaan. 

Heel uiteenlopend dus heel uitdagend voor mij om aan elke hun leeftijd, niveau en verwachtingen te voldoen.

Blijkbaar zijn we daar toch in geslaagd want ze waren allemaal elke dag een beetje enthousiaster en ook van de ouders hoorden we elke dag leuke reacties zoals deze: 

- 'Mijn zoon had wat angst van Shadow, maar nu hij hem beter kent, is het zijn lievelingspaard'

- 'Mijn dochter houdt er niet van op, leert beter haar evenwicht, vond het gevoel met de paarden fantastisch en wil na de zomervakantie regelmatig lessen komen nemen'

 

We hebben de kinderen aangesproken op verschillende aspecten: 

- De verzorging van de paarden, hoe zich te gedragen rondom de paarden en hoe met ze om te gaan op een natuurlijke manier.

- Het sensoriële aspect , gebruik van alle zintuigen en gevoel op en rond het paard.

- Didactische spelletjes om hun kennis van paarden uit te breiden.

- Houding en positie op het paard.

- Hindernissen parcours.

- En ook een wandeling kwam aan bod.

- Last but not least: beleefdheid, respect voor elkaar, elkaar helpen, orde met het materiaal, discipline en geduld met de paarden zijn ook belangrijke zaken wat ze geleerd hebben en die ze in het dagelijkse leven ook kunnen gebruiken.

 

Elke dag was er ook een waarop we de kinderen aan het woord lieten. Eén voor één lieten we ze hun ervaring delen op hun manier: 

 

- 'Ik was eerst wat nerveus rond de paarden maar daarna ging het beter'

- 'Ik vond het parcours leuk, maar wist niet dat ik op zo veel dingen tegelijk moest letten'

- 'Leuke spelletjes en lekker eten en ook de wandeling was zeer leuk'

 

 

Meer in detail ga ik niet verklappen want in Augustus is er nog een stage. Dus er moet nog wat spanning in blijven. Uiteraard gaan we deze stage opnieuw lichtjes aanpassen en aantrekkelijk maken.

 

 

Als ik dergelijke zaken hoor als feedback, kan ik niet anders dan in de wolken zijn. Dit geeft enorm veel voldoening, geeft kracht om het in de toekomst nog en ook nog beter te doen. 

Blije kinderen en blije ouders en niet te vergeten brave, rustige, lieve paarden!! Zij hebben ook hun uiterste best gedaan zoals ze altijd doen! 

* Beauty gaf het nodige vertrouwen en kalmte en hebben we ook gespaard op voor haar moeilijke momenten.

* Shadow was zoals steeds 'Shadow'. De speelvogel, maar wel gedienstig en braaf en extra in form als het zijn favoriete dingen waren zoals de hindernissen en de wandeling.

* Tao, de grote kindervriend, hoe groot hij ook mag zijn in de ogen van een kind, hoe groot hij ook een plekje in hun hart heeft ingenomen. Soms hebben we hem zelf wat moeten aanmoedigen om wat vlotter te mogen gaan.

 

Met de nodige pauzes, snackje, fruit, lekkere warme lunch en schaduw-momenten om uit de hitte van de zon te komen met voldoende drinken was het echt een pracht-stage, en smaakte het naar meer!

Als afsluiter, er zijn ook enkele foto's in de fotogalerij te vinden als aandenken.